Books

Big in Fredrikstad.

Libris Fredrikstad solgte 500 eksemplarer av «Hvaler – for landkrabber» i løpet av et halvt år.


Hvaler – for landkrabber

Hvaler – for landkrabber

Den store guiden til alle øyer tilgjengelig på vei eller med ferge i Hvaler-arkipelet. Boka kom ut i 2012.

The great guide to all the islands accessible by road or ferry in the Hvaler archipelago. The book was launched in 2012.


Sørmarka

Den store boka om Sørmarka, Oslomarkas sydligste del. Birger Løvland var redaktør, mitt bidrag var kapittelet «Naturen i Sørmarka».

The great book about Sørmarka, the southern part of Oslomarka. Birger Løvland was the editor, my contribution was the chapter «Nature in Sørmarka».


Naturglede og kamp i hundre år

Naturglede og kamp i hundre år – Dette er Naturvernforbundet i Oslo og Akershus sin 100 års jubileumsbok. Jeg er stolt av å ha bidratt med et kapittel om Gaupesteinmarka og den lange veien fram til etableringen av naturreservatet der.


diverse – miscellaneous


1999 Impulser – Ski Storsenter

1999 Impulser – Ski Storsenter sitt kundemagasin.

Jeg fikk muligheten til å lokke storsenterets kunder ut på høstturer i Sørmarka over to sider i magasinet.

I got the opportunity to invite the shopping center customers out on a autumn trip in Sørmarka over two pages in the magazine.


www.visitfredrikstadhvaler.com

Den offisielle turistportalen for Fredrikstad og Hvaler


Ord i Grenseland

I godt selskap på litteraturfestivalen «Ord i Grenseland» i Fredrikstad, Gamlebyen..