Gaupesteinmarka

Gaupesteinmarka naturreservat

Gaupesteinmarka naturreservat SKM

Selfie ved første besøk i Gaupesteinmarka etter at reservatskiltet har kommmet på plass.