Naturglede og kamp i hundre år

Dette er Naturvernforbundet i Oslo og Akershus sin egen jubileumsbok. Er stolt over å ha bidratt med et kapittel i denne boka om Gaupesteinmarka og den lange veien for å få etablert et naturreservat der. Bredo Berntsen, Sigmund Hågvar, Gjermund Andersen og Jens Gram er hovedbidragsytere, de er alle solide navn i naturvernarbeidet gjennom mange tiår.

Bok_NOA_100_titel_www